A.Z. Hollink B.V., gevestigd aan Tweelingenlaan 63 & 69,7324 BK te Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.azhollink.eu
Tweelingenlaan 63 & 69, 7324 BK te Apeldoorn
+31 88 1200 300

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
A.Z. Hollink B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of tranomdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– CV
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Verwerken wij bijzondere persoonsgegevens?
Tijdens uw bezoek aan onze website of wanneer u gebruik maakt van onze diensten hebben wij nooit de intentie om zogeheten bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast hebben wij ook de intentie niet om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@azhollink.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
A.Z. Hollink B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
– Om contact met u op te nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
– Uw sollicitatie te verwerken.
– Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming.
A.Z. Hollink B.V. maakt in geen geval gebruik van geautomatiseerde verwerkingen die beslissingen kunnen maken over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijnen.
A.Z. Hollink B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Nadien worden gegevens verwijderd uit onze systemen. In ons Verwerkingsregister hebben wij per proces beschreven met welke reden wij gegevens verwerken en hoe lang wij deze bewaren. Mocht u hier meer informatie over willen ontvangen kunt u contact opnemen via info@azhollinkgroup.com.

Het delen van data met derden.
A.Z. Hollink B.V. verstrekt uitsluitend (persoons)gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
A.Z. Hollink B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast worden analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door A.Z. Hollink B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@azhollinkgroup.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij contact met u opnemen om uw identiteit te verifiëren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
A.Z. Hollink B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
A.Z. Hollink B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@azhollinkgroup.com.